Niedobory odporności

Częste infekcje u dzieci w większości przypadków są spowodowane niedojrzałością układu odpornościowego. Na infekcje najbardziej narażone są dzieci uczęszczające do żłobka lub przedszkola, ponieważ  nie mają jeszcze w pełni wykształconych mechanizmów obronnych. Dzieci te przechodzą 6-8 infekcje dróg oddechowych w roku, zazwyczaj o łagodnym przebiegu.

 

W przypadkach kiedy infekcji jest mniej, ale:

 • słabo reagują na stosowane leki,
 • towarzyszą im nasilone objawy,
 • towarzyszy im wysoka, długo utrzymująca się gorączka,
 • występują powikłania po infekcjach
 • zapalenie przechodzi w stan przewlekły

możemy podejrzewać zaburzenia odporności.

 

Dodatkowym czynnikiem wskazującym na taką możliwość jest występowanie infekcji innych układów organizmu dziecka – infekcji dróg moczowych, infekcji układu pokarmowego (nawracające biegunki), nawracające stany pleśniawkowe jamy ustnej. Dziecko może się też wolniej rozwijać fizycznie (słabo przybiera na wadze i słabo rośnie).

 

Objawy, które mogą wskazywać na niedobór odporności i powinny być wskazaniem do diagnostyki układu odporności (wg The Jeffrey Modell Foundation Medical Advisory Board):

 • więcej niż 8 zakażeń dróg oddechowych lub uszu w ciągu roku
 • 2 lub więcej zapaleń zatok w ciągu roku
 • 2 miesiące lub dłużej trwająca antybiotykoterapia z niewielką poprawą
 • 2 lub więcej zapalenia płuc w ciągu roku
 • brak przyrostu masy ciała lub zahamowanie prawidłowego wzrostu u dziecka z nawracającymi infekcjami
 • powtarzające się głębokie ropnie skórne lub narządowe
 • przewlekające się grzybice jamy ustnej lub skóry u dzieci powyżej 1 roku życia
 • konieczność długotrwałego stosowania antybiotyków dożylnych dla opanowania zakażenia
 • 2 lub więcej ciężkie zakażenia takie jak: mózgu, kości, skóry, posocznica
 • wywiad rodzinny wskazujący na występowanie pierwotnych niedoborów odporności

 

Gdy stwierdzony zostanie jeden z powyższych objawów, lekarz powinien skierować dziecko na specjalistyczne badania immunologiczne.

Designed by TeleMain Sp. z o.o.